Sunday, February 17, 2008

ಹದಿಹರೆಯದ ಚೆಲುವೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ Google ಸಜ್ಜು!

ಹದಿಹರೆಯದ ಚೆಲುವೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ Google ಸಜ್ಜು!
ಹದಿಹರೆಯದ ಚೆಲುವೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ಕೆ Google ಸಜ್ಜು!ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಲಾಗರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕುಟ್ ತಾಣಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಮನ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಿಪಿ-ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ಬರಹ" ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಪಿ-ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡವೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಖುಶಿ ತರುವ ಸುದ್ದಿ ಗುರು!Munde odi http://enguru.blogspot.com/2008/02/google.html

Thursday, February 7, 2008

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ದ ಇತಿಹಾಸ

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ
KANNADA is the third oldest language of India. ( After . . Sanskrit & Tamil )
KANNADA is as old as 2000 years.
KANNADA is 99.99% perfect - logically and scientifically.
Kannadigas got 7 Gnana Peetha Awards.( the country’s highest literary award ) Look at other languages . . . Hindi -- 6, Telugu - 2, Malayalam - 3, Tamil - 2 ( Second one during 2005 ,even though Tamil is Older than kannada )

Shri VINOBA BHAVE called KANNADA script as QUEEN OF WORLD SCRIPTS
- " Vishwa LipigaLa RaaNi - KANNADA "
So called International language -- English does not have its own
Script. English is written in " ROMAN "

So called National Language -- Hindi does not have its own script.
Hindi is written in " Deva nagari "
Though Tamil has a script, logically it is imperfect -- as common
letters are used for many pronunciations.
KANNADA is as old as 2000 years. You can write what you speak and you can read what you write. When " Kaviraja Maarga was written .. . ." kaaveriyinda ,
gOdaavarivaregirpa ... " by Amogha Varsha Nripathumga, English was in
cradle & Hindi was not born at all.
KANNADA is the only indian language for which a foreigner(Kittal) wrote a dictionary( Shabda Kosha)
Ragale Saahithya can be seen only in KANNADA which is of a rare and different kind of literature।


Number of literature awards KUVEMPU got, was highest among any
Indian authors ।


KANNADA Chandassu (shatpadis) out pared all other languages

So Let us have PRIDE in using KANNADA।

Be proud of being a KANNADIGA

PROUD to be KANNADIGAS. " SIRIGANNADAM GELGE "


The Kadambda script is one of the early Southern group of South Asian scripts. It evolved from the Brahmi script and became stylistically different from other Brahmi variants by the 5th century CE. It was used roughly in what is nowadays the modern states of Karnataka and Andhra Pradesh in southern India. By the 10th century CE it has involved into the Old Kannada script which was used to write the Kannada .
The Old Kannada is essentially the continuation of the
Kadamba script. It is used to write South Indian languages of Kannada . In fact, Old Kannada is also known as the Kannada-script.
Differentiation of the Old Kannada script into the modern scripts of
Kannada began as early as the 13th century CE, but the process did not finish until the early 19th century CE with the arrival of printing. Even so, Kannada scripts have remained extremely similar.


http://indiansaga.com/languages/kannada_lang.html
Kannada has a long history of literature next only to Sanskrit and Tamil. Though Dravidian in its origin, Kannada has been considerably influenced by Sanskrit. And even the early literature bears witness to this phenomena. According to some scholars, the language flowered into literature as early as the 15th century A.D. Nripatunga of the late 9th century refers in his work Kavirajamarg to a number of predecessors who wrote prose and verse.
There were also important work on grammar and rhetoric. Though Sanskrit had a hold on the people as a religious and fashionable language, Nripatunga voiced the glories of his mother tongue. Works based on or inspired by the Sanskrit epics Ramayana and Mahabharata formed the earliest literature in Kannada. The three gems of earlier Kannada poetry Pampa, Ranna and Ponna (all born in the 10th century), rendered the epics in Kannada. The early writers were also the promoters of the Champu style and some of them have written about Jain Tirthankaras.
Kesiraja's Sabdamani Drapana (c. 1260 A.D.) is the first standard grammar of the Kannada language. Nagavarma II has written three works on language, literature and grammar, viz. Kavyalokan, Bhasabhusan and Vastukosha, a Sanskrit-Kannada glossary.
A great change took place in the Kannada literature when Basaveswara (12th century) introduced the Vachana style of writing which introduced a social revolution. The imagery in Vachanas belongs to the daily life of the ordinary man. Dignity of labour and equality of all members of the society were the cardinal points of the Basaveswara movement. Other important poets of the era are Harihara, Raghavanka, Rudrabhatta and Janna. Kumara Vyasa (15th century) comes a little later. His epic Kannada Bharata is very well known. Actually Panmpa and Kumara Vyasa are the giant genius figures in Kannada literature.
We may also mention in passing the names of the three great poets, Lakshmisa (c.1550), sarvajna (c.1600) and Sankaradeva (c. 1655). Jains, Virasaivas and Brahmanas have produced works on their respective religions and on various secular themes.

Kannada Sites
http://www.vishvakannada.com
http://www.kannada.com
http://www.kannadaratna.कॉम
http://www.totalkannada.com
http://www.my-kannada.com
http://www.thatskannada.com
http://www.ourkarnataka.com
http://www.kannadasaahithya.com/kanbrh/index.php?layout=main&cslot_1=2
http://hellokannadiga.com
http://www.karnatakarakshanavedike.org
http://www.kannadakasturi.com
http://www.cs.toronto.edu/~kulki/kannada/kanindex.html
http://www.kannadasaahithya.com/kanbrh/index.php?layout=main&cslot_1=2
http://sify.com/kannada/
http://www.kannadaratna.com
http://www.vishwabanku.org
http://www.ourkarnataka.com/Articles/literature/kannada_writers.htm
Kannada Songs & Films
http://www.udbhava.com
http://www.chirag-entertainers.com
http://www.psusheela.nettigritty.com/kannada/moviesongs.php
http://www.udbhava.com
http://www.kannadaaudio.com
http://www.geocities.com/Hollywood/Boulevard/8329/kansongs.html
http://www.dasasahitya.org
http://www.musicindiaonline.org
http://www.kannadaaudio.net
http://sivulinks.proboards18.com/index.cgi?board=kannadasongs
http://www.angelfire.com/ar/kebballi/index.html
http://www.geocities.com/SouthBeach/Tidepool/2736/gan.htm
http://www.geocities.com/SiliconValley/Network/3210/songs.htm
http://www.geocities.com/singer_ram
http://www.cs.toronto.edu/~kulki/kannada/haadu.html
http://www.geocities.com/Hollywood/Boulevard/8329
http://kannada.indianmuseek.com
http://www.missouri.edu/~physchan/kannada/kannada.html
http://kannada.galatta.com
http://www.coolgoose.com
DAILLY NEWS PAPERS
http://199.74.239.15/udayavani/home.asp
http://www.kannadaprabha.com
http://www.sanjevani.com
http://www.prajavani..net/apr292005/home.php
Cities & Places
http://www.bangalorebio.com
http://linux-bangalore.org
http://www.educationbangalore..com
http://bangalore.gnu.org.in
http://www.cyberbangalore.com
http://www.mybangalore.com
http://www.bangalore-online.com
http://www.iskconbangalore.org/2.asp
http://www.bangaloreyellowpages.com
http://www.koramangala.com
http://www.bangalorelabs.com
http://www.bwssb.org
http://www.bangalore.travelmall.com
http://www.harappa.com/post/bang.html
http://www.bangaloreonlineflorists.com
http://www.naveenmysore.com/mysore/mysore.htm
http://www.kamat.com/kalranga/mysore/jewelry.htm
http://www.mysorepalace.org
http://www.mysoredasara.com
http://www.mylibnet.org
http://www.mysoresamachar.com
http://www.mysore.nic.in
http://www.starofmysore.com
http://www.agumbe.com
http://www.kodava.com
http://www.yakshagana.com
http://www.uni-mysore.ac.in
http://www.geocities.com/Athens/2960
http://www.mysore.net/history.htm
http://www.dharwad.com
http://www.clickhubli.com
http://www.bijapur.net
http://www.mangalore.com
http://www.mangaloreuniversity.ac.in
http://mangalorecustoms.kar.nic.in
http://www.mangaloredelicacy.netfirms.com
http://www.mgl.stpi.in/index.html

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ। ಅದೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಗಮ. ಇಡಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕನ್ನಡದ ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಕಟ್ಟಿದ ನಾಡಗೀತೆಯ ಸವಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲ ತಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಮುಗಿಲನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ, ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ-
ರಾಮ್ ಭದ್ರಾವತಿ

Thursday, January 17, 2008

ಮಾದಪ್ಪನ ಯಾತ್ರೆ

http://enguru।blogspot.com/2008/01/blog-post_17.html
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಬದ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಗೆರೆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಮಾದಪ್ಪನ ಯಾತ್ರೆ ನಡುಸ್ತಾ ಇರೋ ಸುದ್ದಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿ।ಕ.ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂಥಾ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇನಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡುದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಭಾಷಾ/ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಕ್ಕತ್ ಸಂತೋಷ ನೀಡೋಂಥದ್ದು ಗುರು. ಈ ಹಲ್ಲೆಗಳು ಎಂಥವು, ಇದರ ಹೊರಮುಖ ಎಂಥದ್ದು, ಒಳಮುಖ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಸಿ ನೋಡ್ಮ.